Vele generaties in de protestantse/gereformeerde kerken zijn opgegroeid bij lezing van het klassieke doopformulier. Daarin staan mooie dingen en goede argumenten voor de doop van kinderen van de gelovigen, ook al zijn ze zo kort door de bocht geformuleerd, dat duidelijk is, dat het niet nodig werd geacht dieper op (tegen)argumenten in te gaan. Dit formulier schiet dan ook vandaag de dag ernstig te kort. Niet in de laatste plaats omdat er door de te korte formuleringen ook in elk geval één misser in staat: ‘omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen…’ Dat staat niet alleen niet zo in de bijbel, maar is ook feitelijk onjuist. De besnijdenis is niet afgeschaft. Daarmee zeg ik niets nieuws en er valt ook nog wel meer over te zeggen, maar dat is niet het punt waar het me in deze weblog om gaat. Wie hier meer over wil lezen kan daarvoor terecht bij prof. van Bruggen in zijn boekje ‘het diepe water van de doop’, hoofdstuk 7. Het gaat mij nu om het volgende:

Je mag wel zeggen, dat de gedachte dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, een van de belangrijkste en bekendste argumenten is geworden voor de doop van de kinderen van de gelovigen. In dat licht is het niet vreemd, dat mensen, die er achter komen, dat dat niet klopt, of minstens een stuk genuanceerder ligt, zich soms bedrogen voelen: wat altijd met nadruk is voorgelezen en voorgehouden, blijkt niet zo te zijn. Maar als dat argument in z’n rechtstreekse betekenis en verwoording wegvalt, hebben dan de aanhangers van de volwassen- of geloofsdoop geen gelijk?!

Ik geloof, dat we het ook aan onszelf te danken hebben, dat velen gecharmeerd raken van de volwassendoop. Dat komt namelijk niet alleen door de belevingscultuur, het hangt ook samen met de lege huls van de doop als vervanging van de besnijdenis. Voor mij valt daarmee het huis van de huisdoop niet in elkaar, maar voor sommige anderen wel. Gekoppeld aan het missen van enthousiasme en passie voor God en zijn koninkrijk in eigen gemeente, zoeken ze elders hun heil en horen daar gepassioneerd onderwijs over de doop.

Ik ben van mening, dat de protestantse/gereformeerde kerken goede reden hebben om ook met helder bijbels onderwijs en met passie de doop van de gelovigen en hun kinderen uit te leggen. Maar ik geloof tevens, dat we vanwege de niet altijd even sterke onderbouwing in het klassieke formulier met liefde  moeten omgaan met mensen die (mee daardoor) aan het denken worden gezet over de doop en zich volwassen laten dopen.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>