Met kerst draait het in veel kerken en winkelstraten vaak om de krib, de engelen (‘d engeltjes) en de herders (herdertjes). En niet te vergeten het kindeke klein. Wie er a.s. kerstmorgen zeker van wil zijn dat het daar níet over zal gaan nodig ik hartelijk uit in de Opstandingskerk (10.00 uur). Ik wil aan de hand van de bijbel proberen te laten zien waar het in de komst en geboorte van Jezus om gaat: het vaderhart van God. Het zal daarom met kerst minstens net zo veel over de Vader moeten gaan als over de Zoon. Als de heilige Geest ons dat mag laten zien (als wij dat zelf toestaan i.p.v. nostalgisch vastzitten aan Lucas 2 en een stram ‘Ere zij God’ als was het ons volkslied), dan gaan er nog bijzondere dingen gebeuren.

Aansluitend gaat het zondagmiddag (16.30 uur) de 27e over de geestelijke strijd (verlos ons van de boze). Dat is zeer toepasselijk, want met de komst van Jezus is de geestelijke strijd in volle hevigheid losgebarsten. Aanvankelijk sterk gericht op Jezus zelf, sinds zijn hemelvaart op zijn volgelingen. Dat thema raakt aan wat we in onze pastorale zorg veel tegenkomen en waar we op deze site meer over geschreven hebben in het kader van ‘bevrijdingspastoraat’. Belangrijker dan deze term is de zaak waar het om draait: kinderen van God die in meer of mindere mate gebonden zijn geraakt door duistere krachten. Ik preek graag over deze geestelijke strijd, want daar is satan niet blij mee. Als zijn duistere werk aan het licht komt  verliest hij terrein.

Als je over deze thema’s mee wilt denken of een vraag stellen, mail dan via de link contact en kies dan voor 2 ‘over preken’. Ik wens u/jou een gezegende kerst met vrede in je hart dankzij de liefde van je hemelse vader.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>