Afgelopen zondag heb ik de oproep gedaan om je verstand ondergeschikt te maken aan de Geest. Dit n.a.v. 1 Kor. 2,13 en 14: Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Zondagmorgen 13 juni maak ik een vervolg a.d.h.v. Joh. 3,6-8: wat geboren is uit vlees is vleselijk, maar wat geboren is uit Geest is geestelijk. Wat is uit de Geest geboren? In Johannes 3 lezen we het boeiende gesprek tussen Jezus en de Farizeeër Nicodemus. Maar met name vers 8 boeide me: de wind waait waarheen hij wil… zó is het ook met ieder die uit de Geest geboren is.

Wat betekent dat? Waait iedereen die uit de Geest geboren is ook waarheen hij/zij wil? Of zit het anders? Ik denk het wel. Tegen mijn gewoonte in zal ik een heel andere vertaling voorstellen die wel zorgt voor een duidelijke uitleg. Wil je weten wat hier (waarschijnlijk) echt staat? Hartelijk welkom. Verlang je naar wedergeboorte: hartelijk welkom in de dienst van 10.00 uur in de Opstandingskerk.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>