Ik heb door de jaren heen al heel veel gelezen over de doop. Boeken en andere publicaties van aanhangers van zowel alleen de volwassendoop (vanaf ongeveer 15 jaar) als van aanhangers van volwassendoop en doop van kinderen van de gelovigen (babydoop is een minder prettige aanduiding die echter wel in de hand gewerkt wordt door het woord kinderdoop, dat letterlijk genomen ook niet juist is).

Dankzij alles wat ik gelezen heb geloof ik dat de kinderen van de gelovigen volop delen in lijden en sterven en opstanding van Jezus Christus en de belofte van de heilige Geest. Maar als ik ga lezen in de boeken van mensen die de doop van kinderen verdedigen kom ik inhoudelijk heel verschillende meningen tegen over de betekenis van de doop.

De een legt de nadruk op de reiniging (waterbad), de ander op sterven/verdrinken, weer een ander op met Jezus Christus (uit het water) opgestaan. Het is frappant om onder de voorstanders van de doop van kinderen van de gelovigen (de protestantse versie dus) zoveel verschillende geluiden te horen over de betekenis. Ik zal er meteen aan toevoegen dat ditzelfde ook gesignaleerd kan worden bij aanhangers van enkel geloofsdoop. Maar het valt mij als portestant toch vooral op in eigen kring.

Zijn we tevreden als iedereen maar de doop van kinderen van gelovigen aanhangt en maken we ons niet druk om wat de doop eigenlijk uitbeeldt? Wat zegt dit? Als er zulke verschillen kunnen zijn tussen protestanten, waarom dan niet iets milder naar christenen die van mening zijn dat de doop van kinderen van gelovigen niet dwingend uit de Schrift af te leiden is en er wel argumenten tegen pleiten. Kortom, we hebben huiswerk, niet om de doop van kleine kinderen te verdedigen, maar om na te denken over de bijbelse betekenis van de doop. Of is die betekenis niet zo eenduidig?

Zondagmiddag niet het hele verhaal, maar wel een stukje n.a.v. Rom. 6. Hartelijk welkom om 16.30 uur.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>