Er zijn rond het onderwerp bevrijdingspastoraat een paar hardnekkige misverstanden die soms de vorm aannemen van weerstanden. Die kunnen voortkomen uit onwetendheid, maar evengoed kan er ook sprake zijn van geestelijke strijd.

Een misverstand dat ik graag uit de weg wil ruimen voor zover nodig is deze: mensen die actief zijn in bevrijdingspastoraat/mensen die bevrijdingspastoraat toepassen denken dat zij zelf de macht hebben om iemand anders te bevrijden.

Op verschillende manieren geformuleerd heb ik deze kritiek al meer dan eens gehoord of gelezen. Nu is hoogmoed een onder christenen niet zelden voorkomende zonde. Binnen het bevrijdingspastoraat kun je mensen tegenkomen die deze zonde doen of er aan vast zitten. Zij zullen zelf bevrijd moeten worden. Net zo goed als voorgangers en predikanten en tal van andere christenen ook hoogmoedig gedrag kunnen vertonen. Iedereen kent vast wel voorbeelden. Het is een onderschatte zonde.

Toch is degene die vormen van bevrijdingspastoraat toepast niet hoogmoedig omdat hij/zij dat doet. Want bevrijdingspastoraat geeft alle eer en regie aan Jezus Christus. Waarom raak ik niet in paniek in situaties waarin de duisternis hoorbaar of zichtbaar wordt? Omdat ik niets kan, Jezus Christus alleen. Ik hoef niet te denken: help, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu zeggen? Welke formule hoort hier ook al weer bij? Ik hoef alleen maar te bidden. Bidden in Jezus’ naam. Dat is bidden waarin je alles, ook de overwinning in die concrete geestelijke strijd in handen legt van het Lam dat onze zonden en wonden op zich nam en die als Koning en Heer van de hemelse legers alle macht en glorie heeft in de hemel en op de aarde.

Ik hoef niet te schreeuwen, alleen in Jezus’ naam te bidden en op zijn gezag te gebieden. De vraag is niet welke mens de macht heeft om… Geen een. Alleen Jezus Christus. De vraag is of wij geloven en in geloof bidden. Ik doe niets. Jezus Christus doet alles.

Toen een paar jaar geleden op een avond over dit onderwerp iemand uit de zaal vroeg: ‘maar waar is jouw/jullie dekking’? was dat allereerst een vraag met technische kerktaal uit een bepaalde richting. Nu hoor ik de maanden van mijn studieverlof ook meer dan eens kerktaal of jargon en word ik weer gewaarschuwd daar niet aan mee te doen. Een hele uitdaging. Maar belangrijker was het antwoord: onder dekking wordt vaak een team verstaan of de kring van oudsten of een oudstenechtpaar. Maar ik antwoordde: Jezus Christus is mijn dekking. Mijn bescherming. Aan hem alleen alle eer en aan hem alleen al mijn vertrouwen. Jezus is Heer. En het is zijn missie, gekomen om mensen rust te geven, vergeving, genezing en verlossing = bevrijding. We hebben allemaal bevrijding nodig en kunnen die alleen bij Hem ontvangen.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>