Bijbelse hoofdlijn

   

Voor velen is het onderwerp bevrijdingspastoraat nieuw en roept het vragen op en soms ook gevoelens van onzekerheid of angst. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat de vragen en reacties al gauw over onderdelen en details gaan. Voordat je het over details en onderdelen hebt, is het nodig de bijbelse hoofdlijn te kennen. Die lijn biedt helderheid, biedt zicht op de geestelijke strijd en vormt het kader waarbinnen ons nadenken over bevrijdingspastoraat plaatsvindt.

 

-      Eens schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep leven en maakte een wereld in volkomen vrede en harmonie. En in Genesis 1 lezen we het terugkerende refrein: ‘God zag dat het goed was’. Deze wereld is het toonbeeld van rust, schoonheid en liefde. God is licht en zo schept Hij licht.

 

-      God maakt de mens (m/v) en stelt Adam en Mannin aan om de aarde te regeren. ‘zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt’ (Gen. 1,26). De mens wordt beheerder van de schepping. God geeft de aarde in handen van de mensen.

 

-      In de hemel is een engel in opstand gekomen tegen God en deze engel staat niet alleen: een grote groep steunt hem in deze opstand. Deze engel kennen we als satan. Hij is Gods tegenstander, de aanklager. Ook wel duivel genoemd: degene die alles kapot maakt, verwarring schept en onrust kweekt. De duivel maakt scheiding.

 

-      De satan probeert op aarde de positie die de mens van God had gekregen te stelen. Hij verleidt de mens en de mens luistert naar de slang. Toen verloor de mens zijn positie als heerser. Die ging over in handen van de satan. Vanaf nu is de satan de heerser op aarde. Er heeft een machtswisseling plaatsgevonden. Jezus noemt de satan verschillende keren ‘de heerser van deze wereld’ (Joh. 12,31; 14,30 en 16,11). Door deze overwinning van satan heeft hij recht gekregen op de mens en op de aarde. Zo komt de vloek op de aarde en ook al blijft de dag licht: geestelijk is het duister geworden op aarde. De duisternis van het kwaad en de boze.

 

-      Maar God is licht en in hem is geen duisternis. Hij is de bron van al het goede. En daarom belooft Hij een redder: de grote verlosser die de kop van de slang zal vermorzelen (Gen. 3,15).

 

-      Jezus Christus wordt geboren. Hij is door God gezonden om de wereld te verlossen. De strijd krijgt een nieuwe dimensie: tussen nu en 33 jaar valt de beslissing. Deze nieuwe fase in de geestelijke strijd ontmaskert satans nietsontziende haat: de kindermoord in Bethlehem laat zien, dat satan geen enkel medelijden kent.

 

-      Jezus’ leven op aarde staat helemaal in het teken van de geestelijke strijd. Aan het begin van zijn optreden wordt Hij door de Geest naar de woestijn gebracht om daar door de duivel verleid te worden. Deze aanvallen slaat Hij af (Matt. 4 en Lucas 4) en ,’gesterkt door de Geest’ keert Hij terug (Lucas 4,14)

 

-      Door de zonde van Adam en Mannin had satan rechten ontvangen om heerser te zijn. Jezus ontneemt hem die rechten door als rechtvaardige de straf voor onze zonden te dragen. Zo geeft Hij de aarde terug aan God: de overste van deze wereld is veroordeeld! En iedereen die Jezus Christus aanneemt als zijn/haar redder leeft weer in het licht. De duivel kan op hem/haar geen aanspraak meer maken. Aan het kruis is alles volbracht en Jezus belooft dat Hij altijd bij ons zal blijven. Hij geeft de gelovigen de heilige Geest.

 

-      Openbaring 12 vertelt ons het kerstverhaal vanuit een ander perspectief: dat van de geestelijke strijd. Jezus is overwinnaar en satan wordt uit de hemel geworpen. ‘Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ (Openb. 12,12) Zie ook wat er staat aan het slot van art. 12 van de NGB.

 

-      Op aarde doet de satan nog steeds alsof hij de baas is. Hij heet niet voor niets de vader van de leugen (Joh. 8,44). Hij strooit leugens rond en veroorzaakt tal van situaties om kinderen van God bij de Here weg te trekken óf ze te belemmeren tot hun bestemming te komen. Wees nuchter en waakzaam.

 -      In deze strijd staan we niet alleen: we hebben Gods Geest ontvangen en zijn in Christus meer dan overwinnaar. Jezus heeft zijn volgelingen de wijde wereld, waar satan rondgaat, ingestuurd om het evangelie te vertellen aan alle mensen en daarbij demonen uit te drijven in Jezus’ naam. De duivel en zijn aanhangers zijn immers verslagen en zij hebben geen recht meer op de kinderen van God. Op zijn beurt probeert satan toch weer heel sluw een poot aan de grond te krijgen. Want hij loert op de kerk en op elk van haar leden! (art. 12 NGB) 

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>