Vermoedens van demonen, of meer dan dat

29 maart 2008

door onze redacteur Reina Wiskerke

De vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen organiseert op 4 april een congres over mogelijke binding aan demonen en bevrijding van die binding. Anders dan in het verleden dringt dit thema zich op binnen gevestigde kerken, ook binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daarin komen theologische ideeën mee, die vreemd lijken of zijn aan de eigen traditie.Twee verhalen die los van elkaar staan, maar beide verwijzen naar het vermoeden, of meer dan dat, van actieve demonen.

ZWOLLE – ,,Onze ogen zijn opengegaan”, begint ds. Jaap Ophoff, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Zwolle-Noord. ,,Veel nood in het koninkrijk van God heeft te maken met geestelijke strijd.” Met zijn vrouw Hettie is hij betrokken bij bevrijdingspastoraat, zoals dat genoemd wordt. Bevrijdingspastoraat staat dan voor ,,het opruimen van alle rommel in je leven en die bij Jezus brengen”.
Hoe zijn ze ertoe gekomen? ,,Ik ben zelf bevrijd”, zegt Hettie Ophoff. Ze vertelt van een moeilijke jeugd en jarenlange psychotherapie, waarvan ze veel geleerd heeft maar die geen echte rust bracht in haar hoofd. ,,God kwam in het hele verhaal niet ter sprake.”
Tijdens een cursus voor pastoraal werker zag ze hoe een medecursiste die veel problemen had, als een veranderd mens op de les verscheen. De metamorfose werd aan bevrijdingspastoraat toegeschreven, iets waar Hettie Ophoff nog nooit van had gehoord. Om een lang verhaal kort te maken: Jaap en Hettie gingen er boeken over lezen van Derek Prince, Neil Anderson en Joost Verduijn. De boeken overtuigden hen.

Hettie meldde zich aan bij Hananja Thomassen, die tegenwoordig aan bevrijdingspastoraat doet onder de paraplu van stichting Bethanië. Toen Thomassen bad dat de demonen waaraan ze gebonden was, door de Heilige Geest zouden verteren, ervoer ze een ongekende rust, vertelt ze. Sindsdien – nu ongeveer drieënhalf jaar geleden – is die rust gebleven. ,,Zo gaat dat niet bij iedereen. Elke bevrijding is uniek.”
Ze is er nu van overtuigd jarenlang last te hebben gehad van een geestelijke strijd. Rond kerkdiensten, Bijbelstudie, gebed en avondmaal verhevigden zich in haar hoofd ‘stemmen’ of ‘gedachten’ die haar te verstaan gaven dat ze ‘er niet bij hoorde’ in de kerk, dat ze geen kind van God was, schetst Hettie. Rationeel vaststellen dat zij ‘er mocht zijn’, had nooit het gewenste resultaat gehad.

Jaap en Hettie, toen nog woonachtig in Roden, wilden bevrijdingspastoraat graag een plek geven in protestantse kerken. Het zou niet nodig moeten zijn dat mensen in nood hiervoor alleen bij een evangelische gemeente terechtkunnen, vonden ze.

Wonderen
Wachten tot bevrijdingspastoraat kerkelijk ingebed wordt, duurde hen te lang. ,,Als je door bevrijdingspastoraat wonderen ziet gebeuren, kun je niet meer ontkennen dat gebondenheid aan demonen bestaat”, aldus Hettie. ,,Je gaat anders kijken en dan zie je dat die nood er is. Het klinkt groots, maar het is toch wel een kwestie van ‘God meer gehoorzamen dan mensen’ ”, stelt Jaap.
Niet iedereen is enthousiast. Op verzet vanuit hun kerkgemeenschap zijn ze naar eigen zeggen echter niet gestuit. Hun kerkenraad heeft bovendien al uitgesproken dat geestelijke strijd kan leiden tot geestelijke gebondenheid en dat het daarom goed is als bevrijdingspastoraat een plek krijgt in het geheel van het pastoraat, vertelt Jaap Ophoff. De raad acht daarbij zorgvuldigheid en voortgaand gesprek van veel belang, tekent hij erbij aan.

Zorgvuldigheid vindt de predikant zelf evenzeer belangrijk. Maar dat geldt voor alle vormen van hulpverlening en pastoraat, tekent hij erbij aan. ,,Ik heb het idee dat in de praktijk de lat hoger wordt gelegd als het om bevrijdingspastoraat gaat. We zoeken als christenen overal hulp, van louter op de wetenschap gestoelde zorg tot en met alternatieve genezers, zonder er een kritisch woord aan te wijden.”
Jaap en Hettie maken deel uit van een team van ongeveer tien mensen uit het noorden van Nederland die bevrijdingspastoraat aanbieden. ,,We willen ook graag een volwaardig team opbouwen in Zwolle.”
Het team, waarvan de leden in koppels actief zijn, is gevormd en geschoold in samenwerking met Stichting Bethanië. Inmiddels opereren ze zelfstandig en trekken ze hun eigen spoor. Zo zijn ze ervan afgestapt standaard ‘de demonen aan te spreken’, wat Thomassen gewend is te doen. En ze hebben cursussen gevolgd bij Geboren om vrij te zijn van Wilkin van de Kamp.

Jaap Ophoff houdt zich als predikant voornamelijk bezig met ‘gewoon’ pastoraal werk voor zijn gemeente. ,,Wanneer mensen bij mij aankloppen voor bevrijdingspastoraat, verwijs ik ze door naar Hettie.”
Hettie, die een parttimebaan heeft en een opleiding volgt voor contextueel therapeut, besteedt ongeveer tien uur in de week aan bevrijdingspastoraat. Reclame maakt ze er niet voor; via via komen mensen bij haar terecht, geeft ze aan. Dan volgt een traject dat korter of langer duurt. Eerst is er het zogeheten intakegesprek. Met een vragenlijst wordt iemands levensgeschiedenis geanalyseerd, om zonden of zondige patronen van voorouders, ouders en van de persoon in kaart te brengen. Waarom? Demonen kunnen misbruik maken van wat er in iemands leven verkeerd is gegaan en niet bij God is gebracht, stellen Jaap en Hettie. ,,Een voorbeeld: iemand heeft een familiegeschiedenis vol van verstoorde relaties. Breuken tussen mensen zijn nooit uitgepraat en de bekende mantel is eroverheen gegaan. Satan kan daarvan gebruikmaken, bijvoorbeeld door diegene te belasten met gedachten waarmee hij zichzelf naar beneden haalt, gedachten waarvan hij maar niet kan afkomen.”

Het echtpaar Ophoff, dat onlangs de website www.huisvanvrede.nl opende, ontkent niet dat in zo’n geval psychotherapie broodnodig kan zijn. ,,Therapie en bevrijdingspastoraat sluiten elkaar niet uit. Ze zijn juist heel goed te combineren. Maar bij therapie, ook die van het christelijke Eleos, wordt zelden gesproken over je relatie met God, terwijl die wel heel belangrijk is voor je geestelijke welbevinden.”
Na de intake wordt ,,de bevrijding ingepland”, aldus Hettie. Die sessie doet ze nooit alleen, wat overeenkomt met de codes in het bevrijdingspastoraat. Tijdens ‘de bevrijding’ vraagt de persoon in kwestie in gebed onder meer vergeving voor persoonlijke zonden. Diegene spreekt ook heel concreet vergeving uit van kwaad dat anderen hem of haar hebben aangedaan en vergeving van zichzelf. Hij of zij spreekt een geloofsbelijdenis uit en iemand van het pastorale team bidt om verbreking van demonische binding. ,,We vragen in Jezus’ naam of de Heilige Geest alle demonen wil binden en wegsturen naar een plek die Jezus wijst.”

Het gebed om bevrijding van demonen gaat gepaard met autoriteit, aldus Hettie. ,,Maar we schreeuwen niet. Dat is niet nodig, want het is de autoriteit van Jezus Christus.”
Hettie en Jaap beschouwen zichzelf als nuchtere mensen ,,die niet achter elke boom een demon zien”. ,,Maar er zit nog een heel gebied tussen helemaal geen rekening houden met demonen en denken dat ze overal achter zitten.”

Bevrijdingspastoraat, benadrukken ze, biedt geen oplossing voor alle problemen in je leven. Het richt zich op één specifiek probleem, namelijk een verstoorde relatie met God. ,,Mensen die gebonden zijn aan demonen, kunnen geen open houding tegenover God aannemen en niet tot hun doel komen. Daarvoor is bevrijdingspastoraat bedoeld. Je verandert er wel door, en dat kan effect hebben op andere terreinen van je leven, al zul je vaak nog moeten werken aan het veranderen van gegroeide levenspatronen. Maar als je een slecht huwelijk hebt, moet je niet denken dat je met bevrijdingspastoraat je huwelijk kunt redden.”

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>