Vorig jaar heet de kerkenraad van de GKV Zwolle-Noord een brochure uitgegeven onder de titel: ook voor onze homofiele broers en zussen een veilige gemeente. Het is duidelijk hoe dit onderwerp leeft binnen christelijke gemeenten en kringen. Er kwamen verschillende verzoeken om deze brochure te mogen ontvangen. De brochure zorgde ook voor gesprekken. Niet alleen tijdens een bijeenkomst voor gemeenteleden, ook individueel en onderling. In al die gesprekken zie ik hoe mensen worstelen met het onderwerp homoseksualiteit. Ik heb gezien hoe iedereen daarmee worstelt. En dat wil ik hier aan u en jou eens meegeven: ook als mensen een andere mening hebben dan jijzelf, een ander standpunt innemen of uiteindelijk ergens anders uitkomen is het goed om oog te hebben voor hun worsteling en integriteit. Dat wil je graag zelf ook ontvangen, en dat mag je ook bij de ander zien en erkenning voor geven. Als we die houding in gesprekken, discussies en besluitvormingen meer aannemen zullen we daar allemaal vruchten van plukken.

Het gesprek in onze gemeente is nog niet voorbij. Daarom is er komende week opnieuw een avond voor de gemeente over dit onderwerp. Naast enkele bijdragen zal er ruimte zijn voor een plenair en open gesprek. Komende zondag vindt de start plaats in de morgendienst: Zo willen we ook echt heel de gemeente er bij betrekken voor Gods aangezicht. Ik hoop dan te preken over Matt. 19,10-12: 

Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.’ Hij zei tegen hen: ‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is: er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’

Deze woorden van Jezus staan in de context van een gesprek over huwelijk en echtscheiding. Dat helpt om heterofiel en homofiel geaarde mensen naar elkaar te leren kijken en samen aan de voeten van rabbi Jezus te leren en te groeien. Voor allen is het de vraag wat Jezus bedoelt met ‘begrijpen’? Is dat een kwestie van gewoon goed luisteren en je verstand gebruiken en dan snap je het óf gaat het veel meer om grijpen: kunnen pakken. Wat ligt binnen je bereik? Hoeveel rek zit er in de woorden van Jezus? Of is het typisch menselijk om dat aan Jezus te vragen? Genoeg reden om ons over deze woorden van onze redder te buigen. Hartelijk welkom om 10.00 uur. Ook gasten die persoonlijk en/of pastoraal betrokken zijn. Voorafgaand aan de dienst is er koffie in de hal.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>