Heb jij dat wel eens: je leest in de bijbel en plotseling dringen de woorden van God, van Jezus in je hart door, zodat je ze voelt en er niet meer om heen kunt. Gisteren overkwam het mij. Ik las met de kinderen uit de bijbel het volgende stukje:

 17 Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 18 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. 19 Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’ 20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

De valkuil van machtsmisbruik is groter dan we doorgaans door hebben. De subtiele manier waarop macht gebruikt en misbruikt wordt is een valkuil op zich. En ik zie hoe gemakkelijk machtsmisbruik plaatsvindt ook in de kerk. En onder het logo van God is het dan misbruik in het kwadraat.

Laten leiders in gemeenten samen met niet leiders eens bijbelstudies gaan doen over dienend leiderschap. Hoe ziet dat er uit in het voetspoor van Jezus? Hoe ga je om met mensen in de gemeente die er anders over denken, die zich anders gedragen, die soms andere keuzen maken? Hoe ga je als leiders met elkaar om in een team van oudsten en/of diakenen? Dienend leider zijn gaat niet vanzelf. Als ik tenminste in mijn eigen hart kijk kost het me soms veel strijd. En als ik om me heen kijk geloof ik dat ik niet de enige ben, maar dat is niet mijn troost: dat is Jezus die zo diep ging dat hij zijn leven gaf ook voor mijn zonden en misbruik van macht. Hij is mijn voorbeeld en redder. Here Jezus, verlos mij van elke vorm van machtsmisbruik.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>