Het zal een jaar of acht/negen geleden zijn, dat een ouderling uit Roden het verhaal vertelde, dat hij tijdens een vakantie ergens in Scandinavië een evangelische gemeente had bezocht die toen een jaar of vijftien bestond. En in gesprek met leden van die gemeente vertelden ze hem, dat ze daar discussies hadden over veranderingen. Er waren leden voor veranderingen, maar ook die er tegen waren, want ze hadden het vanaf het begin zo gedaan. Ooit gestart met onder andere het verlangen om niet in vaste vormen tercht te komen, maar dat was toch gebeurd.

Dit verhaal heb ik onthouden, omdat het laat zien hoe groot de verleiding is om ondanks alle goede voornemens vast te houden aan vertrouwde vormen en gewoonten. Die valkuil is van alle tijden en bedreigt alle gemeenten van Jezus Christus. Zowel protestants als evangelisch.

Is dat dan een probleem? Ja, nogal. Niet dat je zonder vormen en gewoonten kunt. Op zich is er niets mis met goede vormen en mooie gewoonten. Maar wel als ze een vaste en onopgeefbare positie krijgen. Dan krijgen ze een waarde die alleen God zelf toekomt. Dit gevaar wordt naar mijn mening met alle goede voornemens toch echt onderschat. Het gevaar namelijk dat we als christenen toch ons vertrouwen, ons houvast stellen op tradities, gewoonten, (ongeschreven) afspraken. Geloven is geen rituele dans en evenmin kan het de bedoeling zijn om een gereformeerde of evangelische versie van de r.k. kerk er op na te houden. Juist de protestantse kerk heeft sterke papieren: sola gratia, sola scriptura, sola fide. Met in art. 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de belangrijke belijdenis waar ik ook mijn handtekening onder gezet heb: ‘daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor het geweten te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook.’

Dat is duidelijke taal en voorgangers en geestelijke leiders zullen de gemeente waar ze werken dit ook regelmatig moeten voorhouden en zelf moeten toepassen. En om de genoemde valkuil te bestrijden is het nodig om regelmatig vormen aan te passen en te variëren. Dat houdt ons dicht bij Jezus Christus!

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>