Deze titel spreekt allerleerst van geloof. Want als je om je heen kijkt, en ik hoef dan helemaal niet ver te kijken, zie je verdeeldheid, onenigheid, meningsverschillen, maar belangrijker: een ontstellend gebrek aan liefde, verdraagzaamheid en geduld. Om maar eens een paar vruchten te noemen van de Geest die hij wil uitdelen. Omdat ze typisch van God zijn. En wij weer op hem mogen gaan lijken.

Wat doet de Geest: hij brengt ons bij Jezus Christus. Hij brengt ons bij het kruis en daar slaan we elkaar niet veroordelend in het gezicht of stompen in de buik, maar daar ontvangen we allereerst die wonderlijke genade van Gods liefde die in Jezus, de gekruisigde om onze zonden en wonden en bonden, zichtbaar en tastbaar is geworden. Aan de voet van het kruis is iedereen welkom en daar kan overal over gepraat worden en is iedereen aanspreekbaar op denken en handelen. Maar het kruis bepaalt de toon van al die gesprekken. De brieven in het Nieuwe Testament laten zien wat ik bedoel en waar ik het zelf van heb mogen leren en nog elke dag: in de brieven wordt geen onderwerp gemeden, maar ook bij pittige toon (moet je kijken waar het dan over gaat!) is het altijd vanuit de dankbaarheid voor Gods werk in het midden van die gemeente.

De Geest verbindt: als de verbinding (liefde, trouw, dank aan God) is weggevallen, heeft de kritiek geen schijn van kans meer en ook geen recht van spreken. Omdat de Geest verbindt ga ik komend weekend weer met blijdschap naar Opwekking. Daar zijn allemaal verschillende mensen, die over sommige onderdelen van het geloof ook verschillend denken. Maar de basis is Christus en het verlangen om hem te prijzen en God te aanbidden. Heerlijk om elkaar niet en tegelijk wel te kennen. Ondertussen besef ik terdege dat als alle Opwekkingsgasten vijf jaar lang samen één gemeente zouden moeten zijn, de kans op meningsverschillen ook groot is. Wat een pijn gaat hier achter schuil: Gods kinderen, Jezus’ volgelingen kunnen maar al te vaak of willen maar al te vaak niet door één deur. En er is maar één deur: Jezus Christus. Dat is mijn geloof en daar zal ik me op mijn kleine plekje voor blijven inzetten: helen, verbondenheid zoeken en vieren, en God danken voor die ander. Kom, heilige Geest, vul ons met rechtvaardigheid, vrede en vreugde!

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>