De doop is landelijk weer volop actueel als onderwerp en in de praktijk. Ik zelf merk in elk geval, en daarbij hoort ook wat ik hoor uit andere delen van het land, dat er (weer) veel te doen is over de doop. In onze gemeente speelt het ook. Waar het mij in dit weblogje om gaat is, dat de karikaturen die over en weer gemaakt worden wel eens erger konden zijn dan het meningsverschil over de doop zelf. Als aanhanger van de doop van de gelovigen en hun kinderen neem ik zelf duidelijk standpunt in in de discussie. Het geheel van de Schrift maakt mij duidelijk, dat de kinderen van de gelovigen én gedoopt worden én de maaltijd van de Here meevieren. Zolang gereformeerde kerken evangelisch klinkende argumenten gebruiken om de jonge kinderen van de avondmaalstafel te weren, staan ze niet zo sterk in het gesprek over de doop met baptisten en evangelische christenen. En dat brengt me bij wat me gisteren trof in het artikel van collega Jan Mudde in het ND. Wie het hele artikel wil lezen: klik hieronder op de site gegevens.

Ik citeer nu alleen de volgende passage: Naar mijn mening behoren kinderen gedoopt te worden, omdat dit in de lijn van Gods Woord ligt. Maar tegelijk heb ik nog een andere ontdekking gedaan. Die is dat baptisten, die heel anders over de doop denken, in precies dezelfde Heer en precies hetzelfde evangelie geloven. Zij verzamelen zich rond hetzelfde kruis en benadrukken – niet minder dan gereformeerden – dat zij geheel en al uit genade leven en dat het geloof een gave van God is.

Ik weet dat er over gereformeerden, en soms speciaal gereformeerd vrijgemaakten, in enkele gevallen (gemeenten) zeer veroordelende woorden worden gesproken in verband met de doop. Soms worden er karikaturen gemaakt waar ik me totaal niet in herken. Ik heb daar niet of nauwelijks invloed op. Maar het laat me één ding wel zien: wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ik deel de ontdekking van Jan Mudde. Niet in alle gevallen. Maar hier wringt nu net de schoen. Als wij evangelische of baptisten christenen over één kam scheren, maken we het onszelf wel gemakkelijk, maar doen we niet iedereen naar vermogen recht. Laat dat laatste nu juist wel een vrucht zijn van de wedergeboorte waar het bij iedereen om draait. Gedoopt zijn of niet gedoopt zijn betekent niets, maar of je een nieuwe schepping bent (vrij vertaald). De discussie over de doop heeft behoefte aan wedergeboren discussiepartners die bij alle verschil van inzicht ook een wacht voor hun lippen zetten, opdat ze niet de (denkbeeldige) ander gemakkelijk wegzetten met een karikatuur. Die wedergeboorte kon op weg naar het koninkrijk wel eens belangrijker zijn dan het als christenen over de doop allemaal met elkaar eens worden. Zijn er landen waar christenen van diverse dooppluimage er anders mee omgaan en waar wij in Nederland van kunnen leren?

http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/19/geef-baptisten-volwaardige-plaats-in-kerken

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>