Stel dat we vandaag uit de psalmen zouden moeten kiezen welke we wel en welke we niet opnemen in een liedbundel van de evangelisch gereformeerde gemeente te Opheusden. Dan kan het niet anders of er vallen psalmen af. Zogenaamde ‘overwinningspsalmen’ waarin te glorieus wordt gesproken over redding, genezing, Gods antwoord e.d. Ik las vandaag even de handleiding van deputaten van de GKV die een beperkte selectie uit de opwekkingsbundel hebben gemaakt. Ik zie dat een beetje als een verkiezingsbesluit zonder dat de andere liederen verworpen zijn. Maar goed, welke beeldspraak je wel niet kunt krijgen bij dit soort rariteiten. Dat hebben de deputaten zelf ook aangevoeld, geloof ik, want ik waardeer dat ze bij een wel en niet gekozen lied aangeven, dat het ook de andere kant op had kunnen gaan. Neem Opwekking 599: nog voordat je bestond, kende hij je naam. (dit lied is bekeken door het vergrootglas gespecialiseerd in sporen van remonstrantisme) En ja wel: gevonden. ‘Kom tot de Vader. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt’.  

Oei, oei, wij komen namelijk niet zelf tot de Vader, hij trekt ons door zijn heilige Geest. Halleluja. Maar dat halleluja is er pas en klinkt pas vanaf mijn trillende stembanden, als ik ben gekomen. Ik hoor Jezus ineens zeggen in mijn geest: kom bij mij, allen die moe zijn en gebukt gaan onder zorgen en lasten. En ik begrijp nu van de handleiding van deputaten, dat dat toch wel een beetje riekt naar remonstrantisme. In elk geval wilde ik dit lied gewoon blijven zingen. Omdat het zoveel tegengif tegen het echte remonstrantisme in zich heeft.  

Terecht wordt er ook iets over de psalmen gezegd. En als voorbeeld daarbij noem ik Psalm 128: echt een overwinningslied uit de opwekkingsbundel van Israël. Glorie en overwinning stralen je tegemoet en worden gegarandeerd: met name gehuwde vrouwen: zonen en nageslacht. Is dat gegarandeerd? Nee, zegt iedereen. Maar dát lees en zing je niet in deze psalm.

Overigens, voordat we in de GKV te veel vanuit de overwinning van Jezus Christus denken, geloven, bidden en zingen, moet er nog heel wat gebeuren. Dat gevaar is klein. Het tegenovergestelde realiteit.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>