Welkom op onze website waarvan de naam verwijst naar ons huis waar we sinds 2006 wonen. Een huis waar we vrede willen uitdelen en ruimte hebben om naar mensen te luisteren, met ze te bidden, naar muziek te luisteren en hen te helpen om bij de Vader te komen. Alle eer aan onze God die ons leven tot hiertoe geleid heeft. Dwars door onze eigen pijn en verwonding toonde hij zijn liefde en kracht. Het is bijzonder om te zien hoe we mee dankzij onze eigen ervaringen naast mensen kunnen staan. Het is ons verlangen dat we in dit huis van vrede een veilige plek kunnen bieden aan mensen in heel verschillende situaties.

 

 

Je bent hier ook hartelijk welkom als je meer over God wilt weten. Veel mensen zijn bewust en onbewust op zoek naar… Ja, naar wat? Als je meer wilt weten over het christelijk geloof en de God van de bijbel of over Jezus: neem rustig contact op.

Wie zijn wij dan? Dat is niet digitaal te vertellen. Heel kort kunnen we er dit over zeggen: wij zijn Jaap en Hettie Ophoff. Hettie werkte tot n1 maart 2012 in een opvanghuis voor vrouwen en zij heeft een opleiding gevolgd tot contextueel hulpverlener. Jaap is predikant in Zwolle. Op deze site kun je meer zien over wat ons drijft en bezig houdt. Contextueel pastoraat en contextuele hulpverlening vormen de basis voor onze aanpak. En het is ons verlangen om mensen te helpen ontdekken wie Vader-God is. Soms worden mensen daarin belemmerd en tegengehouden door ‘heersers van de duisternis’ (Efeziërs 6,12) en kan zgn. bevrijdingspastoraat onderdeel uitmaken van de pastorale zorg.