Nederland zoekt

Afgelopen zaterdag was ik op de Nederland proeft dag van Nederland zoekt. Met een team van de GKV Zwolle-Noord volgen we de twee-jarige cursus van Nederland zoekt. Deze cursus heeft als uitgangspunt, dat veel menen op zoek zijn naar zingeving, spiritualiteit en relatie. Zelden of nooit zoeken ze dat echter bij en in kerken. Maar wát ze zoeken is voor christenen heel bekend: spiritualiteit, zingeving en relaties maken deel uit van het christelijk geloof en de praktijk van christen zijn. Afgelopen zaterdag was bedoeld voor gemeenten en groepen die belangstelling hebben voor de visie van Nederland zoekt. Er waren ongeveer 140 mensen op afgekomen uit heel veel verschillende gemeenten. Het was mooi om uit Zwolle mensen te ontmoeten van de NGK, de CGK en de VEZ. De opkomst had een mooie landelijke spreiding: van Winsum tot Nijmegen, van Buitenpost tot Rotterdam en Utrecht.

Het mooie van Nederland zoekt is, dat er niet een model wordt gepresenteerd! Laat staan dat je iets kunt kopiëren. Dat werd heel zichtbaar toen Jaap uit Wageningen iets vertelde over hoe ze in hun baptistengemeente (paar jaar geleden gestart met paar mensen, nu 65) hier een weg in zoeken en ik aansluitend over onze gemeente in Zwolle (1200 leden) in een stad waar veel grote kerken zijn). Geen model, wel een bijbelse boodschap over discipelschap en een cultuur van discipelschap. Kenmerkend voor die cultuur is ‘life on life’: het leven samen delen. Discipelschap is veel meer dan bijbelstudie. Discipelen van Jezus delen hun leven. In ons team van Zwolle-Noord ervaren we een beetje wat dat betekent en hoe dat er uit kan zien. Het is een ontdekkingstocht, maar wel een waarop we veel moois ervaren en zien gebeuren.

Jezus deelde zijn leven met zijn leerlingen: ze mochten drie jaar met hem meelopen en alles zien en horen. Het is mijn verlangen dat we met elkaar het belang van levens delen gaan (her)ontdekken. Het was mooi om daar zaterdag iets over te vertellen in een paar minuten. En terug te krijgen hoe het mensen raakte en aan het denken zette. Ik ben getroffen door de grote belangstelling uit tal van gemeenten. Voor mij een bemoediging. En ik geloof dat deze levens-stijl gaat zorgen voor nieuwe discipelen. Life on life: hier komen spiritualiteit, zingeving en relaties samen. Dat is het publieke geheim van een discipelschapscultuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>